10 04 2019

Stypendia Santander wspierające przedsiębiorczość

Programy stypendialne Santander TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019 - skierowany do studentów wyrażających chęć stania się przedsiębiorcami oraz Santander W50: Preparing Our Women Board Members of Tomorrow - dla kobiet z wieloletnim doświadczeniem przygotowujących się do zajęcia najwyższych stanowisk w firmach i organizacjach to kolejne projekty o charakterze społecznym zainicjowany przez Grupę Santander w 2019 r.

1. Santander TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019 – czas aplikacji do 26 kwietnia br.

TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019 to międzynarodowy projekt rozwojowy przeznaczony dla aspirujących startupowców. Realizowany jest on w największych ośrodkach innowacji, takich jak Dolina Krzemowa, Nowy Jork, Londyn, Boston, Meksyk i San Diego. W ramach programu stypendialnego Santander Universidades sfinansuje udział w projekcie 25 studentom z całego świata.

Dodatkowe informacje dla studentów z Polski na temat TrepCamp Entrepreneurial Simulator 2019 można znaleźć na stronie: https://santander.pl/santanderuniversidades-pl/aktualnosci/stypendium-santander-trepcamp-entrepreneurial-simulator-2019.html

 

2. Santander W50: Preparing Our Women Board Members of Tomorrow – czas aplikacji do 28 kwietnia br.

Jest to międzynarodowy projekt mentorski skierowany do doświadczonych menedżerek i specjalistek, które przygotowują się do zajęcia najwyższych stanowisk w firmach i organizacjach. Polega na udziale w 6-dniowych warsztatach rozwoju kompetencji zawodowych i przywódczych.

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: https://www.santander-grants.com/program/santander-w50