1 08 2017

Stypendium doktoranckie w ramach programu OPUS finansowanym przez NCN

Politechnika Poznańska ogłasza konkurs na stanowisko DOKTORANTA stypendysty Narodowego Centrum Nauki (NCN), typ konkursu OPUS – ST8

w obszarze badawczym: modelowanie numeryczne tworzyw sztucznych, wtryskiwania  tworzyw termoplastycznych oraz połączeń adhezyjnych polimer-metal.

Poszukujemy Kandydatki lub Kandydata, zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS11 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ocena procesu konstytuowania się złącza na granicy faz metal-polimer z wykorzystaniem markerów przepływu oraz metody aktywnej termografii w podczerwieni, wibrometrii holograficznej oraz szerografii”, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński – Politechnika Poznańska.

Nazwa jednostki: Instytut Konstrukcji Budowlanych,

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechniki Poznańskiej

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta NCN

Wymagania:

- stopień magistra lub jego odpowiednik w zakresie budownictwa, specjalność mechanika konstrukcji;

- podstawowa wiedza o modelowaniu konstytutywnym w tym mechaniki zniszczenia;

- znajomość języka angielskiego;
- umiejętność pracy zespołowej;

- gotowość podjęcia studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej od 1.10.2017 r (w przypadku gdy kandydat nie jest doktorantem PP).

Wymagane doświadczenie w zakresie:
- pracy z wykorzystaniem zaawansowanych systemów MES i CAD;

- pracy z wykorzystaniem programów Matlab/SciLab;

- programowanie w języku PYTHON i FORTRAN;

Opis zadań do realizacji w trakcie projektu:

- modelowane połączeń adhezyjnych polimer-metal w technologii wtryskiwania,

- modelownie cech warstwy wierzchniej metali w celu wytworzenia połączeń adhezyjnych,

- analiza numeryczna wpływu warunków wtryskiwania tworzyw termoplastycznych na pracę połączeń adhezyjnych polimer-metal.

Słowa kluczowe:
połączenia polimer-metal, przepływy stopionego polimeru,  adhezja, kompozyty hybrydowe, granica faz polimer-metal, połączenia adhezyjne, modelowanie matematyczne

Warunki zatrudnienia:

Stypendium: 2 000 PLN/ m-c przez okres 36 miesięcy

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów z konkursów NCN, na podstawie konkursu ofert zostanie wyłoniona jedna osoba. Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnianie wymagań oraz podjęcie studiów doktoranckich na WBiIŚ PP w przypadku gdy wyłoniona osoba nie będzie doktorantem PP,

Dodatkowe informacje:

Oferujemy:
- Studia doktoranckie w Politechnice Poznańskiej,
- Laboratoria oraz  infrastrukturę komputerową,
- Wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny z wnioskiem o przyznanie stypendium

- dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra lub jego odpowiednika
- CV zawierające dane kontaktowe wraz z adresem poczty elektronicznej
- opinia dotychczasowego promotora pracy magisterskiej (do 150 wyrazów)

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji o pracę dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).”

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka:
wojciech.sumelka@put.poznan.pl    (dokumenty w formie PDF lub skany)

W tytule proszę podać: nazwisko_stypendium_Opus

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 sierpnia 2017

Termin rozmowy z Kandydatami: wtorek 5 września 2017 r. godz. 12:00

Osoba, która zostanie oceniona pozytywnie podczas rozmowy w dniu 5  września br. zgłasza swoją kandydaturę na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, zgodnie z ogłoszeniem umieszczonym na stronie WBiIŚ PP.