7 02 2020

Światowy Dzień Inżyniera

Wydarzenie odbyło się 4 marca 2020 r. na Politechncie Poznańskiej.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO - World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera - święta, które podkreślać będzie rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development) będzie obchodzony corocznie, począwszy od 4 marca 2020 roku.

Obchody Światowego Dnia Inżynierii to także promocja inżynierii jako kariery zawodowej. Międzynarodowy dzień ze skoordynowanymi obchodami na całym świecie pomoże zainspirować tysiące młodych ludzi do stania się inżynierami. Wspólne święto będzie okazją do promocji i rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera, o znaczeniu inżynierii dla zrównoważonego rozwoju, a także do podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia działań technicznych i ich twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

Więcej informacji o Światowym Dniu Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju znaleźć można na stronie internetowej www.worldengineeringday.net.

Partner Światowego Dnia Inżyniera

Zdjęcia