20 04 2018

Szeroki horyzont na Kazachstan

W trakcie wizyty prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej oraz Askara Khikmetov, Wicerektor do spraw Akademickich Al-Farabi Kazakh National University (KazNU) podpisali umowę o obustronnej współpracy.

Ustalenia zostały podjęte w zakresie udziału w programie ERASMUS+, wymiany studentów, wspólnego nadzoru nad pracami magisterskimi i rozprawami doktorskimi, programu podwójnego dyplomu, praktyk letnich i innych.

KazNU szczyci się dobrą międzynarodową renomą i plasuje się na pozycji lidera ogólnej działalności naukowej i edukacyjnej. W oparciu o wynik niezależnej oceny przeprowadzonej przez QS w roku 2018 r., KazNU jako pierwszy i jedyny w regionie Azji Środkowej został nagrodzony nadaniem rangi „Four Stars of  Excellence” w rankingu „QS Stars Development Road Map International Ranking”.

 

Zdjęcia