11 07 2017

Szkoła letnia dla studentów z Guilin University of Technology

W dniach od 8 do 22 lipca 2017 r., w ramach szkoły letniej, Politechnika Poznańska gości 19–osobową grupę studentów wraz z dwojgiem nauczycieli z Guilin University of Technology w Chinach. Studenci chińscy realizują w swojej uczelni studia magisterskie w takich dziedzinach jak: architektura, budownictwo, budowa maszyn i zarządzanie, maszyny robocze i transport, technologia chemiczna, zarządzanie.
Program tegorocznej szkoły letniej został tak skonstruowany, aby studenci mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz zapleczem laboratoryjnym PP. W ramach spotkań na Wydziałach zaplanowane są również wykłady. W programie znalazły się także: lekcje zorganizowane przez Centrum Języków i Komunikacji „Wprowadzenie do kultury polskiej” oraz lekcja j. polskiego, warsztaty międzykulturowe, zwiedzanie Biblioteki Technicznej oraz spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania.
Oprócz części dydaktycznej, studenci mają okazję do poznania naszego miasta. Każdego dnia uczestnicy szkoły letniej odwiedzają najciekawsze zakątki Poznania.
Wizyta studentów chińskich jest następstwem ustaleń poczynionych podczas wizyty delegacji Guilin University of Technology w listopadzie 2016 r. Strona chińska zaznaczyła wówczas, że jest zainteresowana exchange programme oraz summer school oraz joint degree programme i prowadzeniem wspólnych badań naukowych.

Mamy nadzieję, że jest to pierwszy krok do rozwijania dalszej współpracy między Politechniką Poznańską oraz Guilin University of Technology.

Zdjęcia