4 06 2018

Wizyta delegacji z Peru

W dniach 28-29 maja 2018 r.  Politechnikę Poznańską odwiedziła delegacja z Universidad Católica de Santa Maria (Arequipa) w Peru. Przyjazd przedstawicieli uczelni peruwiańskiej stanowił pokłosie wizyty władz PP w Peru, które odbyło się w marcu br.

Universidad Católica de Santa Maria reprezentowany był przez Prorektora Dr. Cesar Cáceres oraz Dziekana Prof. José A. Villanueva Salas, PhD.

Z ramienia PP Gości podejmowali:

 • JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
 • Prorektor ds. edukacji ustawicznej  prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Przedstawiciele Wydziału Technologii Chemicznej:

 • Dziekan WTCh dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw.
 • Prodziekan WTCh dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. nadzw.
 • Prodziekan dr hab. inż. Mariusz Ślachciński
 • Prodziekan dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak – vice-Prezes PAN, Kierownik Zakładu Elektrochemii Technicznej
 • prof. dr hab. inż. Adam Voelkel – Dyrektor ITiICh, Kierownik Zakładu Chemii Organicznej
 • dr hab. inż. Filip Ciesielczyk
 • dr inż.  Arkadiusz Kloziński
 • dr inż. Marcin Wysokowski
 • mgr inż. Katarzyna Antecka – dokotorantka
 • mgr inż. Amanda Pacholak – doktorantka.
 • dr Tomasz Śliwa, Kierownik administracyjny

oraz

 • mgr Beata Kocur, z-ca Kierownika, Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej

 

Spotkanie rozpoczęło się ogólną prezentacją Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Technologii Chemicznej. Podjęta została dyskusja na temat wizji i strategii dalszych działań w zakresie wspólnych zainteresowań badawczych z technologii chemicznej i dziedzin pokrewnych. Tuż po nich był czas na zaprezentowanie nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego Wydziału Technologii Chemicznej.

Przedstawiciele uczelni z Peru mieli możliwość zwiedzenia laboratoriów z wielu obszarów (m.in. biotechnologii, wytwarzania i charakterystyki funkcjonalnych materiałów i biomateriałów, przetwórstwa polimerów, chromatografii, magazynowania energii i nowych materiałów elektrodowych).

W trakcie wizyty wskazano na kompatybilność ścieżek kształcenia, a co za tym idzie - omawiano możliwości podejmowania wspólnych działań na polu naukowo-badawczym, a także przyjmowania doktorantów.

Dodatkowym celem spotkania było podpisanie Porozumienia o wymianie i współpracy akademickiej pomiędzy Universidad Católica de Santa Maria a Politechniką Poznańską. Dwustronna umowa otwiera przede wszystkim możliwości realizacji studiów częściowych przez studentów i doktorantów.

Można uznać to dwudniowe spotkanie za bardzo merytoryczne, stanowiące jednocześnie dobry początek wzajemnej współpracy.

Zdjęcia