8 12 2017

Wizyta w Peru

W dniach 22.11–3.12.2017 r. Politechnika Poznańska wzięła udział w delegacji do Peru organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Przedstawicielka PP uczestniczyła w targach edukacyjnych w mieście Arequipa. Według organizatora Targów, imprezę odwiedziło ponad 10 tys. studentów. Polskie stoisko przygotowane przez Ambasadę Polski w Limie cieszyło się największym zainteresowaniem. Odwiedzający  najczęściej pytali o kierunki techniczne oferowane przez Politechnikę Poznańską.

Delegacja polska złożyła wizytę w Ambasadzie RP w Limie gdzie spotkała się z Ambasador Izabelą Matusz oraz przedstawicielką Polonii. Odbyło się także szereg spotkań z władzami tego kraju, m.in. z prezydentem Peru Pedro Pablo Kuczynskim, którego przodkowie pochodzili z dawnej prowincji poznańskiej.

Ponadto delegacja odwiedziła 5 najlepszych uczelni państwowych w Peru: Universidad Catolica de Santa Maria (Arequipa), Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima), Universidad Nacional de Ingeniería (Lima), Universidad del Pacifico (Lima).

W trakcie wizyty rektor Universidad Nacional Mayor de San Marcos - najlepszej uczelni publicznej w Peru i najstarszej w Ameryce Płd. założonej w roku 1551 - Dr. Orestes Cachay Boza podpisał Memorandum of Understanding oraz Porozumienie o wymianie akademickiej z Politechniką Poznańską. Uczelnia zainteresowana jest wspólnymi badaniami, szczególnie w zakresie fizyki, chemii, matematyki, szeroko pojętej inżynierii, np. autonomicznych systemów latających. Porozumienie o wymianie akademickiej jest również szansą dla studentów Politechniki Poznańskiej i UNMS na odbycie semestralnej lub rocznej wymiany.

Politechnika Poznańska w najbliższych dniach sfinalizuje również umowę z Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) – najlepszej Politechniki w Peru, założonej w 1876 r. przez polskiego inżyniera – Edwarda Habicha. UNI umożliwiło przedstawicielce Politechniki Poznańskiej prezentację oferty uczelni, co zaowocowało pierwszymi pytaniami dot. warunków wymiany. Złożyła ona także wizytę na Pontificia Universidad Católica del Perú – najlepszej prywatnej uczelni w Peru. Złożony został list intencyjny kierowany do władz uczelni przez JM Rektora Politechniki Poznańskiej, prof. Tomasza Łodygowskiego oraz list rekomendacyjny Ambasadora Peru w Polsce, Jego Ekscelencji Alberto Salas Barahona. PUCP zadeklarowało wolę podpisana umowy partnerskiej z Politechniką Poznańską,

Kolejnymi uczelniami z którymi odbyto wizytę był Universidad Nacional Federico Villarreal oraz Universidad del Pacifico, z którym Politechnika Poznańska posiada umowę o współpracy od grudnia 2015 a w najbliższym czasie rozpocznie wymianę w zakresie programu ERASMUS+ .

Zdjęcia