23 05 2017

Współpraca PP z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

W dniu 23 maja br. w siedzibie Politechniki Poznańskiej odbyło jest podpisanie listu intencyjnego o współpracy między Uczelnią a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, która obejmuje m.in.:
•    organizowanie i realizację praktyk i staży dla studentów i absolwentów Uczelni w ZUS;
•    wzajemne umożliwianie udziału przedstawicieli w organizowanych przez obie strony konferencjach
•     organizowanie miejsc pracy dla studentów i absolwentów Uczelni;
•    ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z ZUS pod opieką osoby wyznaczonej z Uczelni;
•    prowadzenie pracy badawczej studentów i doktorantów w tematach stanowiących zainteresowanie Stron;
•    promowanie projektu „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS” w mediach akademickich, zaangażowanie studentów i doktorantów do tworzenia materiałów informacyjnych i promocyjnych, przeznaczonych do emisji i publikacji w mediach akademickich;
•    organizowanie warsztatów, sympozjów i wystaw;
•    doradztwo i konsultacje specjalistów obu stron;
•    wymianę wizyt pracowników obu stron.
Ze strony uczelni list intencyjny podpisał JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, a ze strony ZUS-u dr Marcin Wojewódka, członek Zarządu ZUS-u.
Podpisanie listu intencyjnego wyznacza kolejny etap zacieśniania współpracy między Politechniką Poznańską a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, która trwa od wielu lat, czego przykładem był m.in. udział pracowników ZUS-u w międzynarodowych konferencjach naukowych poświeconych systemom zabezpieczenia społecznego organizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania PP, a także organizacja przez ZUS szkoleń pracowników dla pracowników Uczelni na temat rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
W przygotowanie i przyszłą realizację porozumienia o współpracy zaangażowani są po stronie Uczelni pracownicy Katedry Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania.                       Podpisanie listu intencyjnego o współpracy nadaje impuls do dalszych, wspólnych przedsięwzięć.

 

Zdjęcia