11 02 2019

Współpraca z Kent State University

W 2018 r. Politechnika Poznańska i Kent State University podpisały umowę o współpracy.

Współpraca między uczelniami rozpoczęła się w 2016 r., gdy na KSU, w okresie od sierpnia do listopada 2016 r., dzięki stypendium otrzymanemu z Fundacji Kościuszkowskiej, przebywał pracownik naukowy PP.  Współpraca przyczyniła się do powstania wspólnych publikacji, a jej zakres objmował temat: „Synteza katalizatorów z tlenku mieszanego na bazie tlenku glinu o dobrze rozwiniętej porowatości i pożądanej powierzchni i właściwościach krystalicznych do zastosowań katalitycznych poprzez samoorganizację i metody szablonowania”.

W grudniu 2018 r. pracownik KSU odbył na PP wizytę dydaktyczną w ramach programu Erasmus+ KA107.

Obecnie trwają prace nad wspólnymi badaniami i publikacjami pracowników PP i KSU w zakresie technologii chemicznej.

Kent State University został założony w 1910 roku jako szkoła dla nauczycieli. Obecnie KSU jest uczelnią badawczą kształcącą ok. 42 tys. studentów, w prawie 3 tys. studentów z zagranicy. Oferuje kształcenie na ponad 300 kierunkach. Jednym z głównych celów rozwoju KSU jest aktywne uczestnictwo w programach międzynarodowej wymiany akademickiej, zarówno w zakresie dydaktyki, jak i badań naukowych.