19 01 2018

Współpraca z Republiką Peru

17 stycznia br. na Politechnice Poznańskiej gościł JE Alberto Salas Barahona, Ambasador Republiki Peru w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli JM Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz Prorektor ds. badań prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska.

Podczas spotkania grupa studentów z Peru kończących semestralną wymianę na Wydziałach Inżynierii Zarządzania, Wydziale Architektury oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska zaprezentowała swoje doświadczenia związane ze studiami i życiem w Poznaniu. Ponadto przedstawiona została dotychczasowa współpraca Politechniki Poznańskiej z Peru oraz rezultaty ostatniej wizyty reprezentantki naszej uczelni w tym kraju. Goście odwiedzili także symulator lotów.

W drugiej część spotkania wzięły udział władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczelnie planują zawiązanie konsorcjum, którego głównym celem będzie podpisanie umowy o współpracy z PRONABEC – peruwiańską agencją rządową ds. stypendiów, która przyznaje stypendia Prezydenta Republiki Peru, pokrywające całkowity koszt studiów (magisterskich lub doktoranckich) wraz z kosztami transportu i utrzymania. Konsorcjum  określi wspólne obszary badawcze i zaprezentuje ofertę partnerskim uczelniomw Peru. Alberto Salas Barahona zapewnił o swoim wsparciu dla tej inicjatywy. We wszystkich częściach wizyty uczestniczył Kajetan Pyrzyński, Konsul Honorowy Republiki Peru w Poznaniu.

Zdjęcia