29 04 2021

Wykład otwarty - prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki

Wykład online: 6 maja (czwartek), godz. 16:00 – 17:00

Link do sesji na platformie Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81802252609

Meeting ID: 818 0225 2609

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki

Inżynieria oprogramowania: Jak pomóc programistom?

Informacja o wykładowcy:

Jerzy Nawrocki ukończył studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej w 1980 r. Cztery lata później obronił doktorat, a w 1994 roku uzyskał habilitację w dyscyplinie informatyka, w specjalności inżynieria oprogramowania (jego rozprawa została wyróżniona nagrodą Wydziału IV PAN). Na Politechnice Poznańskiej pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Informatyki. W styczniu 2021 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

W 1996 roku zainicjował i współorganizował Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym, które odbywają się do dziś. Był także członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej. Od 1998 roku jest opiekunem anglojęzycznej specjalności magisterskiej Software Engineering prowadzonej w ramach kierunku Informatyka. Wypromował 8 doktorów (jeden z nich uzyskał stopień doktora habilitowanego).  W latach 2005-2007 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. standardu kształcenia na kierunku Informatyka. Za tę działalność otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W 2003 roku był ekspertem Ministerstwa Finansów w projekcie dotyczącym informatycznego systemu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. W 2007 r. współtworzył z przedstawicielami poznańskich firm informatycznych konsorcjum XPrince, stawiające sobie za cel rozwój i propagowanie metod rozwoju oprogramowania łączących podejście tradycyjne (PRINCE2) ze zwinnym (XP). W latach 2016-2018 był członkiem Rady ds. Cyfryzacji. Jest też od wielu lat członkiem Komitetu Informatyki PAN, gdzie przewodniczył Sekcji Inżynierii Oprogramowania, a obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu. Za swoją działalność społeczną został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, nagrodą im. Marka Cara oraz Medalem 70-lecia Polskiej Informatyki przyznanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Jerzy Nawrocki intensywnie współpracuje z International Federation for Information Processing (IFIP). W ramach IFIP Technical Committee on Software pełnił funkcję sekretarza, zastępcy przewodniczącego i przewodniczącego tegoż komitetu. W latach 2013 – 2020 był członkiem zarządu tej federacji. Z jego inicjatywy Politechnika Poznańska zorganizowała w Poznaniu 24th IFIP World Computer Congress. Za tę działalność został wyróżniony IFIP Outstanding Service Award.