9 03 2018

Wykład otwarty profesora G. Scotta Ericksona

12 marca br. profesor G. Scott Erickson ze School of Business, Ithaca College, NY wystąpi ze swoim wykładem “Organizational learning and knowledge management in the age of big data”. Wykład otwarty będzie prowadzony w języku angielskim.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sali numer 7 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 2. Spotkanie z amerykańskim naukowcem rozpocznie się o godzinie 15.00.

Wykład odbywać się będzie w ramach wydarzenia International Days of Competences for the Future.

International Days of Competences for the Future to międzynarodowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach od 12 marca do 14 marca 2018 roku na Politechnice Poznańskiej 
w Centrum Wykładowym przy ulicy Piotrowo 2. W ramach „Międzynarodowych dni kompetencji dla przyszłości”  będą zorganizowane warsztaty dla przedsiębiorców oraz naukowców, wykład otwarty i międzynarodowa konferencja.

Pierwszego dnia odbędą się warsztaty z kluczowymi firmami, które w ramach projektu „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska”, tworzą Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Na warsztatach będą przedstawiciele między innymi takich firm: MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., Schaltbau RAWAG, Bolsius Polska Sp. z o.o., Sivantos Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o.

Podczas drugiego dnia naukowcy z wielu państw będą brali udział w sesji plenarnej i warsztatach (Słowenia, Słowacja, Finlandia, Ukraina, USA, Kongo, Francja i Polska). Naukowcy będą mieli swoje wystąpienia związane zarówno z nazwą całego wydarzenia jak i pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej „Competences in the Age of Smart World”.  – Te spotkania będą w większości relacjonowane na żywo na Facebooku jednego z projektów (www.facebook.com/AccTraCom/), który jest realizowany przez Politechnikę Poznańską. Projekt „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”, który został uruchomiony w ramach programu Erasmus+ i ma na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody wspomagającej przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego.

Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Poznańska oraz Wydział Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej.  Impreza została objęta Patronatem Honorowym przez pana Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Jacka Jaśkowiaka - Prezydenta Poznania, prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego – Rektora Politechniki Poznańskiej. Konferencja „Competences in he Age of a Smart Wordl” została dodatkowo objęty Patronatem Honorowym Polskiej Akademii Nauk. 
Więcej informacji na stronie http://idcf.put.poznan.pl/