24 09 2020

Wyniki kwalifikacji na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że zostały już udostępnione wyniki kwalifikacji na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Są one widoczne po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego w sekcji Studia przy wybranych kierunkach.

Osoby mające status Zakwalifikowany lub Rezerwowy mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia. Informacja na temat czasu i miejsca złożenia kompletu dokumentów znajduje się na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej pod adresem https://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/skladanie-dokumentow.