14 09 2018

Wyniki kwalifikacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Szanowni Kandydaci!

Z przyjemnością informujemy, że zostały już udostępnione wyniki kwalifikacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia. Są one widoczne po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego w sekcji Studia przy wybranych kierunkach.

Osoby mające status Zakwalifikowany lub Rezerwowy mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia. Informacja na temat czasu i miejsca złożenia kompletu dokumentów znajduje się na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej pod adresem: http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/skladanie-dokumentow