12 10 2017

Wyniki posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Listy odwołań na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia rozpatrzonych pozytywnie na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 12 października 2017 r.