7 03 2018

Wyniki posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Lista odwołań na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpatrzonych pozytywnie na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 07 marca 2018 r.