13 02 2019

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne drugiego stopnia

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że zostały już udostępnione wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne drugiego stopnia. Są one widoczne po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego w sekcji Studia przy wybranych kierunkach.

Informacja na temat czasu i miejsca złożenia kompletu dokumentów znajduje się na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej pod adresem: http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/skladanie-dokumentow