6 12 2019

Wyniki pracy naukowej dr hab. inż. Łukasza Piątkowskiego z Wydziału Fizyki Technicznej w prestiżowym magazynie SCIENCE!

Dr hab. inż. Łukasz Piątkowski z Wydziału Fizyki Technicznej we współpracy z grupą naukowców z ICFO – Instytutu Nauk Fotonicznych w Barcelonie opisał innowacyjną metodę badawczą polegającą na wykorzystaniu zjawiska emisji wymuszonej do obrazowania i badania procesów fizykochemicznych zachodzących w pojedynczych nano-obiektach. Wyniki ich pracy zostały opublikowane dziś na łamach prestiżowego magazynu SCIENCE.

Wykorzystując emisję wymuszoną naukowcom udało się zobrazować pojedyncze kropki kwantowe mające rozmiar ~30 nm oraz zbadać w jaki sposób wzbudzone w kropce kwantowej nośniki ładunku (elektrony i dziury) ewoluują w czasie, co się z nimi dzieje, jak tracą energię oraz jak oddziałują z otoczeniem. Uzyskane wyniki mają fundamentalne znaczenie dla badań z zakresu fotoniki i fotowoltaiki ponieważ pokazują, że można bardzo precyzyjnie śledzić co się dzieje ze wzbudzonymi ładunkami elektrycznymi w nanoskali. To bardzo istotne w kontekście opracowania nowych materiałów do konwersji energii świetlnej na elektryczną. Dr hab. Łukasz Piątkowski na co dzień pracuje w Instytucie Fizyki na Politechnice Poznańskiej, gdzie wraz z zespołem zajmuje się modyfikacją opisanej w „Science” techniki eksperymentalnej i wykorzystaniem jej do obrazowania natywnych, niefluorescencyjnych składników błon komórkowych.

Gratulujemy!

Publikacja w Science

Więcej informacji

Zdjęcia