2 07 2020

Wyniki studenckiego konkursu urbanistycznego

24 czerwca 2020 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji projektowej pt.:„Studium funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania terenów starówki Kalisza u zbiegu Prosny i Kanału Rypinkowskiego” zorganizowanego przez Zakład Urbanistyki IAUiOD na Wydziale Architektury oraz Miasto Kalisz. Wzięła w nim udział rekordowa ilość zespołów - 91. Komisja, po wielogodzinnych obradach, wyłoniła dwa pierwsze miejsca ex aequo, trzecie miejsce oraz dwa wyróżnienia. Łączna pula nagród wyniosła 7 tys. zł i została ufundowana przez UM Kalisz. Zwycięskie prace staną się punktem wyjścia do opracowania warunków przetargowych na obszarze, który stanowił zakres opracowania projektów urbanistycznych. O zwycięskich pracach można przeczytać w artykule opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Kalisza.

Liczba złożonych prac jest bez wątpienia wspaniałym zwieńczeniem współpracy Zakładu Urbanistyki z Miastem Kalisz w jubileuszowej, 60. edycji studenckich konkursów urbanistycznych organizowanych przez Zakład Urbanistyki.

Na zdjęciu tytułowym: 

Komisja w trakcie obrad konkursowych od lewej: dr Izabela Rącka, dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. nadzw. PP - przewodniczący komisji konkursowej, dr inż. arch. Rafał Graczyk - ekspert niezależny, arch. Krystian Kinastowski - Prezydent Miasta Kalisza, Agnieszka Wypych - Zastępca Naczelnika WBUA UM Kalisz, Izabela Grześkiewicz - szefowa Biura Rewitalizacji UM w Kaliszu

Zdjęcia

Zdjęcia

Otwarcie rozstrzygnięcia konkursu od lewej: dr inż. arch. Krzysztof Borowski - sekretarz konkursu, członek komisji konkursowej, Krystian Kinastowski Prezydent Miasta Kalisz, członek komisji konkursowej, dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. nadzw. PP, przewodniczący komisji konkursowej
Komisja w trakcie obrad konkursowych od lewej: dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski - ekspert niezależny, Izabela Grześkiewicz - szefowa Biura Rewitalizacji UM w Kaliszu, dr inż. arch. Rafał Graczyk - ekspert niezależny, dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. nadzw. PP - przewodniczący komisji konkursowej, dr Izabela Rącka - ekspert niezależny, arch. Krystian Kinastowski - Prezydent Miasta Kalisza, dr inż. arch. Krzysztof Borowski - sekretarz konkursu, Agnieszka Wypych - Zastępca Naczelnika WBUA UM Kalisz.