2 06 2017

Wyróżnienia dla PP w konkursie Mango Vinyl Hub

Studenci Wydziału Architektury - Kamil Adamiak, Agnieszka Bogacka, Karolina Chwilczyńska, Adrian Czarny-Kropiwnicki wykonujący projekt pod kierunkiem mgr inż. arch. EWY ANGONEZE-GRELI oraz Katarzyna Wankiewicz i Agnieszka Szymańska wykonujący projekt pod kierunkiem dr inż. arch. MARTY PIECZARY zdobyli wyróżnienie w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym Mango Vinyl Hub. Projekty zostały wykonane w ramach zajęć Projektowanie miejsc pracy II

Więcej informacji - na stronie internetowej Konkursu