6 06 2018

Wyróżnienie dla profesora Jerzego Merkisza

Prof. dr hab. inż. Jerzy MERKISZ z Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu został uhonorowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie tytułem Honorowego Profesora. 

Szczególnie doceniony został znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w dziedzinie nauk technicznych oraz wieloletnia współpraca naukowo-badawcza z UWM w Olsztynie, a także wspieranie rozwoju Wydziału Nauk Technicznych. 

 

Zdjęcia