9 10 2018

Wystawa „Politechnika jakiej nie znacie”

Wystawę najciekawszych zdjęć archiwalnych Politechniki Poznańskiej można oglądać w holu Biblioteki. Zaprezentowane na niej zostały fotografie znajdujące się w archiwum Uczelni oraz zebrane w wyniku akcji „Z szuflady Absolwenta” przeprowadzanej w marcu 2018 r. Można na nich obejrzeć fragmenty z życia Uczelni, studentów, naukowców i dydaktyków od 1918 roku. Ekspozycji towarzyszy prezentacja najciekawszych pamiątek – łańcucha Rektora, czapek korporacyjnych, zdjęć, legitymacji, notatek, gazetek wydawanych przez absolwentów itp.

Wystawę można oglądać do końca 2018 roku.

Zapraszamy!

Zdjęcia