5 09 2018

XV CercleS International Conference

W dniach 6-8 września 2018 r. odbędzie się XV Międzynarodowa Konferencja CercleS ((European Confederation of Language Centres in Higher Education), której organizatorem jest Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.

Tematyka konferencji obejmuje kwestie z zakresu: dostosowania programów nauczania do potrzeb digital natives, zmieniającej się roli nauczyciela (LSP, CLIL), oceny, samooceny i certyfikacji, Europejskich projektów w szkolnictwie wyższym, roli organizacji pozarządowych w budowaniu świadomości międzykulturowej, wspierania interakcji międzykulturowych u studentów, budowania kompetencji komunikacyjnych u studentów, współczesnych tendencji w edukacji językowej, przygotowania studentów do udziału w programach międzynarodowych, zarządzania centrami językowymi, promowania samoświadomości i samodyscypliny w nabywaniu języka obcego, odkrywania nowych ścieżek w glottodydaktyce, wyzwań w rozwijaniu wyspecjalizowanych obszarów językowych, roli e-learningu i nowych mediów w akwizycji języka.

Wydarzenie będzie poprzedzona serią warsztatów przedkonferencyjnych, które zostaną przeprowadzone dnia 5 września.

W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele 23 krajów z całego świata.