2 09 2019

Zarządzanie i badania operacyjne, Wykład akademicki i konferencja

Spotkanie naukowe na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej (od lewej) Prof dr hab. inż. Roman Słowiński, Prof dr Christopher S. Tang, dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska, i prof Gerhard- Wilhelm Weber.

 

W sierpniu 2019 r. prof. dr Christopher S. Tang odbył międzykontynentalną wyprawę akademicką w krajach Azji, Europy i Ameryki. Jednym z jego przystanków była Politechnika Poznańska. Dzień na poznańskiej uczelni rozpoczął się spotkaniem z prof. dr hab. inż. Romanem Słowińskim na Wydziale Informatyki. Ponad godzinna dyskusja była skoncentrowana na interdyscyplinarnych tematach w obszarach badawczych związanych z zarządzaniem, informatyką, produkcją, ochroną środowiska, logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw, jak również badań operacyjnych i modeli matematycznych, które mają pomagać w opisaniu naszego otoczenia i wskazywaniu kierunków na przyszłość. Rozmowę można podsumować, że modele i rozwiązania oparte na danych, analizach i badaniach operacyjnych stają się obecnie coraz bardziej istotne dla naszego codziennego życia. Zaprojektowane charakterystyczne i kreatywne rozwiązania powinny mieć zastosowanie w naszym społeczeństwie, wspomagając nas w procesach decyzyjnych opartych o wiele kryteriów, które istotnie wpływają na jakość naszego życia. Modele aplikacyjne powinny być upowszechniane, jako efekt prac badawczych i publikowane w najlepszych czasopismach w obszarze badań operacyjnych.

Prof. dr Christopher S. Tang zawodowo związany jest z University of California w Los Angeles (UCLA), jako profesor oraz Edward Carter Chair in Business Administration, UCLA Anderson School Companies. 26 sierpnia profesor Christopher wygłosił wykład akademicki na Wydziale Zarządzania Inżynierii Politechniki Poznańskiej. Temat wystąpienia brzmiał: “Making Supply Chain Transparent for a Better World: Information and Analysis”. Profesor Tang opowiedział „historię” o zwiększaniu widoczności problemów związanych z łańcuchem dostaw, ograniczaniu różnych zagrożeń w łańcuchu dostaw oraz dzieleniu się z opinią publiczną wiedzą o najnowszych osiągnięciach i przyszłości łańcuchów dostaw. W trakcie wykładów pojawiło się wiele tematów, na przykład: Czy firma powinna ujawnić publicznie informacje o swoim łańcuchu dostaw? Jakie są ryzyka i szanse takich działań? prof. dr Christopher S. Tang przedstawił także wyniki swoich ostatnich badań oraz studia przypadków, aby zilustrować, w jaki sposób przejrzystość łańcucha dostaw może poprawić nasz świat: „planeta, ludzie i zysk”. Dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP, Prodziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania (FEM), powitał naszego mówcę i gości. Spotkanie moderował dr hab. Gerhard Wilhelm Weber, prof. PP, który poznał naszego gościa, na INFORMS International Taipei 2018 dotychczas współpracowali np. w związku z organizacją IFORS News oraz IFORS Developing Countries Online Resources. W trakcie spotkania członkowie FEM zadali wiele interesujących pytań, prowadząc do ożywionych dyskusji między publicznością a zaproszonym naukowcem. Każdy z uczestników przedstawił się profesorowi Tangowi, dając tym samym szansę na współpracę z naszym gościem.

Dyskusja po inspirującej i naukowej rozmowie prof. Dr Christophera Tanga stworzyła przyjazną, ale także konstruktywną atmosferę, która została przedłużona przez oficjalne przyjęcie w dziekanacie w FEM z dr. hab. inż. Arkadiuszem Borowcem, prof. PP, dr hab. inż. Agnieszką Misztal, prof. PP oraz dr inż. Katarzyną Ragin-Skorecką (którzy są trzema prodziekanami FEM);

Następnie na Starym Mieście w Poznaniu odbyło się spotkanie profesora Tanga z dr hab. inż. Agnieszką Misztal, dr inż. Maciejem Szafrańskim (Pełnomocnikiem Rektora Politechniki Poznańskiej ds. Akceleratora Wiedzy Technicznej), dr inż. Mariuszem Branowskim, mgr. inż. Arkadiuszem Kalembą, MBA (Kierownikiem administracyjnym WIZ), Willim (Prof. PhD, D.S.c. Gerhardem Wilhelmem Weberem) i Magdą (dr inż. Magdaleną Graczyk-Kucharską).

Zdjęcia

Zdjęcia

Wykład akademicki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej - Prof. Dr. Christopher S. Tang.
Zdjęcie grupowe po owocnej dyskusji naukowej w pracownikami i naukowcami Wydziału Inżynierii Zarządzania.