25 11 2019

Zwycięstwo w konkursie CloudNine

Politechnika Poznańska wzięła udział w pierwszej edycji konkursu „Cloudnine” kierowanego do studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych na najlepszą pracę dyplomową.

CloudNine to organizowany przez Polish Supply Management Leaders KONKURS i KONFERENCJA, w których to MŁODZI mają głos.

Celem konkursu było wyróżnienie autorów prac dyplomowych obejmujących swoim obszarem tematykę Supply Chain Management i Industry 4.0, a dodatkowo wzmacnianie relacji Biznes – Studenci – Akademia.

W pierwszym etapie konkursu, w rezultacie przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, opiekunowie konkursu (dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP oraz dr inż. Monika Kosacka-Olejnik) wyłonili trzy parce magisterskie oraz trzy prace inżynierskie, spełniające wymagania konkursu.

Prace dyplomowe biorące udział w konkursie zostały przygotowane przez studentów kierunku Logistyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej:

Szymon Kudaś, Mariusz Sucharski - Praca dyplomowa inżynierska,
promotor: dr inż. R. Domański.

Maciej Krukowski, Filip Thomas - Praca dyplomowa inżynierska,
promotor: dr inż. K. Grzybowska.

Magdalena Dzikowska, Izabela Junkiert, Maciej Ławniczak - Praca dyplomowa inżynierska, promotor: dr inż. I. Kudelska.

Katarzyna Kudaś - Praca dyplomowa magisterska, promotor: dr inż. R. Domański.

Aleksander Geisler - Praca dyplomowa magisterska, promotor: prof. dr hab. inż. M. Fertsch.

Michalina Łabenda - Praca dyplomowa magisterska, promotor: dr inż. R. Domański.

Wszystkie prace dyplomowe w kolejnym etapie konkursu poddane zostały ocenie przez panel ekspertów (partnerzy biznesowi, eksperci z branży (PSME), mentorzy Top Young 100 oraz przedstawiciele organizatora PSML).

Kapituła konkursu wybrała finalistów, którzy swoje prace prezentowali 14.11.2019 r. podczas Targów INDUSTRY WEEK w Ptak Warsaw Expo. Wśród finalistów znaleźli się reprezentanci Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej:

Maciej Krukowski, Filip Thomas z pracą dyplomową pt.: „Analiza procesu sortowania paczek”.

Katarzyna Kudaś z pracą dyplomową pt.: „Racjonalizacja systemu zarządzania opakowaniami zwrotnymi w przedsiębiorstwie branży owocowo-warzywnej”.

Aleksander Geisler: z pracą dyplomową pt.: „Projekt wstępny panelu zarządczego w wybranym przedsiębiorstwie X”.

Zwycięstwo i nagrodę 2500 zł ufundowaną przez przedsiębiorstwo NOVARTIS w kategorii: SCM & Industry 4.0,  odniosła Pani Katarzyna Kudaś, której serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!