Aktualności: Współpraca

Wizyta we Francji

Rektor PP z wizytą na L’Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis (UVHC)

Wizyta w Peru

Politechnika Poznańska wzięła udział w delegacji do Peru organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Nominacja do ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017

Politechnika Poznańska została nominowana do ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017 w obszarze nauk społecznych

Strony