Fundacja

Zainteresowanie ze strony instytucji i podmiotów gospodarczych wsparciem Politechniki Poznańskiej oraz naturalna potrzeba rozwoju współpracy nowoczesnej uczelni wyższej z lokalnymi partnerami doprowadziły do powołania Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej. Fundacja świadczy m.in. usługi informacyjno-konsultacyjne i realizuje projekty doradczo-szkoleniowe.

Dowiedz się więcej - http://www.fundacjapp.poznan.pl/

Kontakt – tel./fax 61 665 27 95