Konwent

Konwent Politechniki Poznańskiej to organ doradczy, wspierający działania Uczelni. Zrzesza przedstawicieli współpracujących z Politechniką renomowanych przedsiębiorstw i organizacji pro-biznesowych, które chcą wspierać przede wszystkim merytorycznie, ale także materialnie rozwój dydaktyczny i naukowy Uczelni. Konwent stanowi forum wymiany myśli i doświadczeń. 

Dowiedz się więcej - http://www.put.poznan.pl/uczelnia/konwent

Kontakt – Biuro Rektora, tel. 61 665 3639 e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl