Oferta badań

Politechnika Poznańska prowadzi badania o różnorodnej tematyce, skali i zasięgu. Wiele z nich przyczynia się do powstania nowoczesnych technologii i nowych produktów użytecznych w codziennym życiu.

Szczególną troską Uczelni jest współpraca z jednostkami gospodarczymi, które zachęcamy do korzystania z naszych usług badawczych, zlecania ekspertyz lub opinii o innowacyjności.

Kontakt – Dział Spraw Naukowych tel. 665 3785, 665 3978, e-mail dzial.badan@put.poznan.pl