Tłumacz języka migowego

Zgłaszanie potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego:

Formularz jest dostępny w systemie eStudent, w zakładce Wnioski.

lub

bon@put.poznan.pl