Aktualności: Dla pracowników

Rektor PP na jubileuszu 160-lecia PTPN

Profesor Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej uczestniczył w uroczystościach z okazji 160-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Wykład otwarty "Sterowanie - od teorii do praktyki"

17 lutego 2017 r. odbędzie sie wykład "Sterowanie - od teorii do praktyki"

XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa

Konkurs promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Strony