Aktualności: Dla pracowników

Wykład otwarty "Sterowanie - od teorii do praktyki"

17 lutego 2017 r. odbędzie sie wykład "Sterowanie - od teorii do praktyki"

XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa

Konkurs promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Wampiriada na Politechnice Poznańskiej

Zapraszamy na pierwszą, wyjątkową zimową edycję Wampiriady!

Nominacje profesorskie dla naukowców PP

Dwoje naukowców Politechniki Poznańskiej otrzymało nominacje profesorskie. 

Strony