Aktualności: Dla pracowników

Konkurs PAN dla doktorantów

Oddział PAN w Poznaniu ogłasza konkurs na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2016 r., której wiodącym autorem jest doktorant

Rektor PP na jubileuszu 160-lecia PTPN

Profesor Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej uczestniczył w uroczystościach z okazji 160-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Wykład otwarty "Sterowanie - od teorii do praktyki"

17 lutego 2017 r. odbędzie sie wykład "Sterowanie - od teorii do praktyki"

Strony