Uczelniana Sieć Komputerowa

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej jest zapewniony wszystkim pracownikom i studentom Politechniki Poznańskiej oraz gościom, którzy posiadają niezbędne dane uwierzytelniające.

Dla pracowników i studentów przewidziana jest sieć o nazwie eduroam, do której dostęp następuje poprzez certyfikat uwierzytelniający zainstalowany na urządzeniu podłączanym do sieci. Instrukcje instalacji certyfikatu oraz konfiguracji dostępu do sieci eduroam znajdują się na stronie http://www.put.poznan.pl/wifi. Informacje dotyczące możliwości podłączania się do sieci eduroam na terenie innych instytucji w kraju i za granicą znajdują się na stronie http://www.eduroam.put.poznan.pl.

Goście Politechniki Poznańskiej mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu do sieci w jeden z następujących sposobów:

- goście pochodzący z instytucji będących uczestnikami programu eduroam: łącząc się z siecią o nazwie eduroam w identyczny sposób jak w instytucji macierzystej;

- pozostali goście: łącząc się z siecią o nazwie PUT-events-WiFi, do której należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła otrzymanego od osoby zapraszającej (którą jest pracownik PP). Karty dostępu bezprzewodowego do sieci komputerowej zawierające dane potrzebne do zalogowania się do sieci otrzymują wyłącznie pracownicy Politechniki Poznańskiej na wniosek złożony poprzez portal https://pomoc.put.poznan.pl (należy wybrać kategorię zgłoszenia: WiFi dla gości - wnioski o kody dostępu).

Bezpośrednie wsparcie techniczne dla studentów prowadzi biuro BOSS.  Z pomocą techniczną można kontaktować się również poprzez adres support-wifi@put.poznan.pl (listy należy wysyłać z adresów znajdujących się w domenie put.poznan.pl).

Zasięg dostępu bezprzewodowego do USK

 • kampus "Nieszawska"(Poznań) 
  • budynek A (Wydział Fizyki Technicznej);
   • parter w rejonie portierni. 
  • budynek C (Wydział Architektury):
   • parter w rejonie klatek schodowych;
   • piętro 1 w rejonie klatek schodowych;
  • budynek D (Wydział Architektury):
   • hol pierwszego piętra budynku;
 • kampus "Piotrowo" (Poznań)
  • budynek Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego:
   • korytarze w całym budynku;
   • większość pomieszczeń pracowników Instytutu Informatyki oraz Bibioteki;
   • sale wykładowe wraz z aulą;
  • budynek A1 (WBMiZ):
   • parter przy wejściu głównym, wnęka rekreacyjna;
   • piętra 2, 4, 7 zasięg w przybliżeniu na całej długości korytarzy;
   • piętra 1, 3, 5 zasięg na środku korytarzy;
   • piętra 6 i 8 zasięg od strony ulicy Berdychowo do strefy środkowej korytarza;
  • budynek A2 (WBiIŚ):
   • klatka schodowa przy wejściu głównym;
   • hol na wprost wejścia;
   • zachodni korytarz pierwszego piętra i znajdujące się przy nim sale wykładowe wytypowane przez Władze Wydziału;
   • sala 125 i pomieszczenia sąsiednie;
   • sala 139 (rada Wydziału BiIŚ) i pomieszczenia sąsiednie;
   • sala 215 i pomieszczenia sąsiednie;
  • budynek A3 (WE):
   • wnęki na wszystkich piętrach;
   • w przybliżeniu na całej długości korytarzy pięter 2, 4, 5 i 7;
   • segment A pietra 5 i 6;
   • bar w przyziemiu;
   • częściowo na parterze od strony baru w przyziemiu;
  • łącznik między budynkami A1 (WBMiZ) i A3 (WE):
   • cała przestrzeń holu.
  • budynek A5 (Centrum Mechatroniki):
   • w przybliżeniu cała długość korytarzy parteru oraz drubiego piętra;
   • wszystkie duże sale wykładowe (8 sal);
   • wszystkie sale ćwiczeniowo-seminaryjne na parterze budynku;
  • Hala nr 20, 21 i 22:
   • część centralna;
  • sala konferencyjna przy Domu Studenckim nr 1:
   • cała przestrzeń;
  • domy studenckie:
   • sale seminaryjne na parterze DS-6;
   • pokoje studenckie - nie przewiduje się objęcia zasięgiem dostępu w trybie bezprzewodowym ponieważ w całości są objęte dostępem przewodowym.
 • ul. Polanka (Poznań)
  • budynek A25:
   • parter, hol przy windzie;
 • ul. Strzelecka (Poznań)
  • budynek C1:
   • parter (rejon holu przy wejściu głównym);
   • pierwsze piętro (rejon holu przy bufecie);
   • drugie piętro (rejon korytarza przy pomieszczeniach nr 201-204).
 • kampus "Wilda" (Poznań)
  • budynek B1 (rektorat):
   • parter do drugiej klatki schodowej;
   • wnęka rekreacyjna na półpiętrze przy szybie windy;
   • ławki na wysokim parterze przy szybie windy;
   • korytarz i pomieszczenia Sekretariatów: Kanclerza i Prorektórów;
   • korytarz oraz sala posiedzeń Senatu Akademickiego na IV piętrze;
  • inne budynki (według zgłoszeń zapotrzebowania).