Patenty

Ośrodek Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej zapewnia dostęp do zbiorów dokumentacji patentowej (polskiej i zagranicznej) oraz publikacji Polskiego Urzędu Patentowego i innej literatury patentowej. Oferuje także doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej i współpracuje z Rzecznikiem Patentowym.

Kontakt – Specjalista ds. własności intelektualnej (Ośrodek Informacji Patentowej), 

e-mail: agnieszka.netter@put.poznan.pl, tel. 61 647 5845