Studia podyplomowe i kursy

Politechnika Poznańska oferuje 55 różnych kierunków studiów podyplomowych, które prowadzone są na 8 wydziałach. Część realizowana jest w ramach projektów dofinansowanych przez Unię Europejską, a jeden z kierunków - współorganizowany z Główną Szkołą Pożarniczą w Warszawie. Uczelnia prowadzi też kursy specjalistyczne. 

Możliwe jest utworzenie studiów podyplomowych zgodnie z zapotrzebowaniem konkretnych przedsiębiorstw lub studiów prowadzonych we współpracy z innymi Uczelniami. 

Politechnika Poznańska oferuje również studia doktoranckie na 9 wydziałach. Doktoranci mogą się kształcić w czterech dziedzinach nauk, które obejmują 14 dyscyplin. 

Dowiedz się więcej:

Kontakt – Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej, tel. 61 665 35 44 e-mail: 

international.edu@put.poznan.pl