EU/EFTA/Karta Polaka Studia I stopnia

Drodzy Kandydaci,

obywatele krajów Unii Europejskiej lub krajów należących do EFTA lub posiadacze Karty Polaka mogą podjąć studia na zasadach obowiązujących kandydatów o polskim obywatelstwie. Aby zaaplikować na studia I-szego stopnia (inżynier/licencjat) proszę zapoznać się z procedurami, oraz listą niezbędnych dokumentów.

UWAGA! W przypadku aplikacji na studia na zasadach takich jak obywatele RP nalezy skorzystać z aplikacji on-line, szczegóły w zakładce Krok po kroku.