Kredyt studencki

W okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. W roku akademickim 2017/2018 rozszerzony został zakres poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego osobom, dla których do tej pory konieczność przedstawienia poręczenia była istotną barierą w dostępie do kredytu. Studenci osiągający dochód na osobę w rodzinie do 1500 zł mogą ubiegać się o 100% poręczenie kredytu, zaś osoby z dochodami do 2.000 zł – o poręczenie kredytu w 90%. 

Próg dochodu do kredytu studenckiego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 2500 zł.

W roku akademickim 2017/2018 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

  • 600 zł – rata podstawowa,
  • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
  • 400 zł – rata obniżona.

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Bieżące informacje o kredytach studenckich dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie/ (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Co robimy / Szkolnictwo wyższe / Kredyty studenckie).

 

Zarządzenie Nr 21 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się umorzenie pożyczki i kredytu studenckiego

 

Lista najlepszych absolwentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2017/2018