Ubezpieczenie NNW

Oferta InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group dobrowolnego ubezpieczenia NNW

dla studentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2018/2019

– okres ubezpieczenia od 01.10.2018 do 30.09.2019 r.

 

Zapoznanie się z ofertą oraz zawarcie umowy ubezpieczenia następuje w formie elektronicznej:

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 

2) Podaj numer ID Klienta: x68cx

(albo zeskanuj kod QR znajdujący się na plakacie)

3) Pobierz i  zapoznaj się z OWU, a następnie potwierdź ich otrzymanie.

4) Wybierz klawisz "kup ubezpieczenie".

Do wyboru są dwa warianty ubezpieczenia różniące się wysokością podstawowej sumy ubezpieczenia i składką:

WARIANT I: podstawowa SU 40 000 PLN i roczna składka 35 PLN

albo

WARIANT II: podstawowa SU 50 000 PLN i roczna składka 40 PLN

5) Uzupełnij dane osobowe.

6) Dokonaj zapłaty jednorazowej, rocznej składki (35 PLN albo 40 PLN w zależności od wyboru wariantu) za pomocą serwisu transakcyjnego.

 

Ostateczny termin opłaty składki to 30.11.2018 r.

 

Osoba kontaktowa z  InterRisk:

Joanna Szajkowska - joanna.szajkowska@interrisk.pl -   tel. 61 278 56 02

 

Asystent w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Vienna Insurance Group

Oddział w Poznaniu

ul. Piękna 58, 60-589 Poznań

 

 

 

 

Informacja dot. sposobu zgłoszenia szkody i numerów polis

Zgłoszenia szkody na osobie z umowy ubezpieczenia NNW można dokonać w następujący sposób:

Numery polis:

  • Wariant I SU 40 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer 060296
  • Wariant II SU 50000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer 060298