Ubezpieczenie NNW

Oferta InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group dobrowolnego ubezpieczenia NNW

dla studentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2019/2020

– okres ubezpieczenia od 01.10.2019 do 30.09.2020 r.

 

Zapoznanie się z ofertą oraz zawarcie umowy ubezpieczenia następuje w formie elektronicznej:

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline  

2) Podaj numer ID Klienta: 5z9te

(albo zeskanuj kod QR znajdujący się na plakacie)

3) Pobierz i  zapoznaj się z OWU, a następnie potwierdź ich otrzymanie.

4) Wybierz klawisz "kup ubezpieczenie".

Do wyboru są dwa warianty ubezpieczenia różniące się wysokością podstawowej sumy ubezpieczenia i składką:

WARIANT I: podstawowa SU 40 000 PLN i roczna składka 40 PLN

albo

WARIANT II: podstawowa SU 50 000 PLN i roczna składka 47 PLN

5) Uzupełnij dane osobowe. 

6) Dokonaj zapłaty jednorazowej, rocznej składki (40 PLN albo 47 PLN) w zależności od wyboru wariantu) za pomocą serwisu transakcyjnego. 

 

Ostateczny termin opłaty składki to 30.11.2019 r.

 

Osoba kontaktowa z InterRisk:

Tomasz Kalinowski

Specjalista w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

Oddział Poznań

ul. Palacza 144, 60-278 Poznań,

tel. +48 (61) 278 56 02

tomasz.kalinowski@interrisk.pl 

www.interrisk.pl

 

Informacja dot. sposobu zgłoszenia szkody i numerów polis

Zgłoszenia szkody na osobie z umowy ubezpieczenia NNW można dokonać w następujący sposób:

• internetowo: www.interrisk.pl 

• telefonicznie: InterRisk Kontakt tel. 22 212 20 12 lub 22 575 25 25

• e-mail: szkody@interrisk.pl

• pisemnie na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group; Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

• osobiście w dowolnej jednostce InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (adresy na www.interrisk.pl)

Numery polis: 

• Wariant I SU 40 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer 074720 

• Wariant II SU 50000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer 074721