Glossary

Dear Students,

 

We have prepare for you an Electronic Basic Dictionary which you can find here

 

A

academic calendar - kalendarz akademicki

academic year - rok akademicki

accommodation - zakwaterowanie

airport Ławica - Lotnisko Ławica

D

deandziekan

dean’s office - dziekanat

Department of Foreign Languages - Studium Języków Obcych

Department of Physical Training and Sports - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

diploma examination - egzamin dyplomowy

diploma grade - ocena z egzaminu dyplomowego

E

exam- egzamin

F

Faculty of Architecture - Wydział Architektury

Faculty of Chemical Technology - Wydział Technologii Chemicznej

Faculty of Civil and Environmental Engineering - Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

Faculty of Electrical Engineering - Wydział Elektryczny

Faculty of Mechanical Engineering and Management - Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Faculty of Technical Physics - Wydział Fizyki Technicznej

Faculty of Working Ma-chines and Vehicles - Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów

fail - Niezaliczenie

G

governor - wojewoda

grade - ocena

H

head - kierownik

I

identification card- legitymacja studenta

Inauguration Day - inauguracja roku akademickiego

L

laboratory - laboratorium

lecture - wykład

library - biblioteka

M

master thesispraca magisterska

matriculation diplomaświadectwo maturalne

P

pass - zaliczenie

passport - paszport

Passport Office - wydział paszportów

Polish Consulate - Konsulat Polski

Polish Embassy - Ambasada Polski

Poznan University of Technology - Politechnika Poznańska

project - projekt

prorector - prorektor

R

rector - rektor

S

seminar - seminarium

specialization - specjalizacja

student’s book - indeks