Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Piotr Otomański

iod@put.poznan.pl