Wydawnictwo PP

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej powołano w 1957 roku. Od momentu powstania służy ono nauce polskiej, a w szczególności technicznej społeczności  akademickiej Poznania i wielkopolski. Publikuje książki: dydaktyczne (skrypty,  podręczniki), naukowe (rozprawy habilitacyjne, monografie, zeszyty naukowe, materiały konferencyjne) i inne, takie jak katalogi, informatory itp. Autorami są przede wszystkim pracownicy naukowi politechniki poznańskiej, ale także autorzy z innych uczelni.

Wydawnictwo należy do Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. 50-letnia tradycja, dobre zaplecze kadrowe i technologiczne oraz osiągnięcia sprawiają, że wydawnictwo jest prężną i cenioną jednostką, której warto powierzyć owoce pracy twórczej i naukowej w celu upowszechnienia.

Strona internetowa

Odwiedź stronę