2020/2021 - Technologia chemiczna - stacjonarne - studia pierwszego stopnia


Semestr 1

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
BHP

Polski

English
Chemia ogólna i niorganiczna

Polski

English
Fizyka

Polski

English
Grafika inżynierska

Polski

English
Język angielski

Polski

English
Matematyka

Polski

English
Psychologia społeczna

Polski

English
Technologia informacyjna

Polski

English
Usługi biblioteczne (e-learning)

Polski

English
Wychowanie fizyczneSemestr 2

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Chemia analityczna

Polski

English
Chemia ogólna i nieorganiczna

Polski

English
Fizyka

Polski

English
Język angielski

Polski

English
Matematyka

Polski

English
Wychowanie fizyczneSemestr 2 - Przedmiot humanistyczny II

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Marketing i zarządzanie

Polski

English
Zarządzanie i przedsiębiorczośćSemestr 2 - Przedmiot obieralny I

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Chemia ogólna i nieorganiczna

Polski

English
Grafika inżynierska (AutoCad podstawowy)

Polski

English
Grafika inżynierska (AutoCad zaawansowany)

Polski

English
Technologia informacyjnaSemestr 3

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Analiza instrumentalna

Polski

English
Chemia organiczna - laboratorium

Polski

English
Chemia organiczna

Polski

English
Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo

Polski

English
Termodynamika chemiczna i procesowa (ćwiczenia)

Polski

English
Termodynamika chemiczna i procesowaSemestr 3 - Chemia ogólna i nieorganiczna

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Elementy preparatyki nieorganicznej

Polski

English
Praktyczne zastosowanie reakcji związków nieorganicznychSemestr 3 - Przedmiot obieralny II

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Chemia analityczna - analiza wagowa

Polski

English
Chemia analityczna - mianowanie i oznaczanie alkacymetryczneSemestr 3 - Przedmiot obieralny III

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Analiza instrumentalna z elementami przygotowania próbek

Polski

English
Materiałoznawstwo i maszynoznawstwoSemestr 4

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Aparatura przemysłu chemicznego

Polski

English
Chemia ciała stałego

Polski

English
Chemia fizyczna

Polski

English
Chemia organiczna

Polski

English
Chemometria i elementy statystykiSemestr 4 - Aparatura przemysłu chemicznego

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Projekt cyklonu

Polski

English
Projekt odstojnikaSemestr 4 - Chemia fizyczna

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Kinetyka chemiczna i elektrochemia II

Polski

English
Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materiąSemestr 4 - Chemia organiczna

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Związki organiczne azotu

Polski

English
Związki organiczne tlenuSemestr 5

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Inżynieria chemiczna projekt

Polski

English
Inżynieria chemiczna

Polski

English
Podstawy technologii chemicznej ćwiczenia

Polski

English
Podstawy technologii chemicznej

Polski

English
Technologia chemiczna nieorganiczna ćwiczenia

Polski

English
Technologia chemiczna nieorganiczna

Polski

English
Technologia materiałów polimerowych ćwiczenia

Polski

English
Technologia materiałów polimerowychSemestr 5 - Projekt obieralny IV

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Podstawy technologii chemicznej

Polski

English
Technologia chemiczna nieorganiczna

Polski

English
Technologia materiałów polimerowychSemestr 6

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Elementy automatyki i pomiary w technologii chemicznej

Polski

English
Elementy elektrotechniki i elektroniki

Polski

English
Metody analizy związków organicznych

Polski

English
Podstawy technologii elektrochemicznej

Polski

English
Praktyka zawodowa

Polski

English
Projekt technologiczny

Polski

English
Technologia chemiczna organiczna

Polski

English
Umiejętności informacyjneSemestr 6 - Przedmiot obieralny V

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Inżynieria chemiczna

Polski

English
Metody analizy związków organicznychSemestr 6 - Przedmiot obieralny VI

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Komputerowe wspomaganie projektowania

Polski

English
Podstawy technologii elektrochemicznej

Polski

English
Technologia chemiczna organicznaSemestr 6 - Wykład obieralny

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Metody obrazowe w chemii

Polski

English
Mikrokontrolery dla chemikówSemestr 7

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe

Polski

English
Metody kontroli procesu technologicznego

Polski

English
Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej

Polski

English
Seminarium dyplomowe1

Polski

English
Seminarium dyplomowe

Polski

English
Technologia materiałów specjalnego przeznaczenia i nanomateriałówSemestr 7 - Przedmiot obieralny VII

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe

Polski

English
Metody kontroli procesu technologicznego

Polski

English
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy

Polski

English
Podstawy inżynierii produktu i zarządzania jakością

Polski

English
Technologia materiałów specjalnego przeznaczenia i nanomateriałówSemestr 7 - Wykład obieralny

PL EN Nazwa Przedmiotu

Polski

English
Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Polski

English
Technologie zapobiegania korozji