Aktualności: Klub Seniora

Sptkanie Jubilatów Klubu Seniora

Spotkonie Jubilatów Klubu Seniora PP z władzami uczelni

Wycieczka Litwa, Łotwa, Estonia

Wycieczka Klubu Seniora na trasie

Wilno, Ryga, Tallin

Koncert fortepianowy

Uczelniane Centrum Kultury zaprasza

na Koncert fortepianowy

Medal dla Krysi HARAJ

Medal oraz dyplom dla

Krysi HARAJ

Koncert Orkiestry Dętej

Zaproszenie członków Klubu Seniora na koncert

Strony