Odeszli na zawsze...

W roku 2016 odeszli na zawsze następujący członkowie Klubu Seniora:

 1)   Stefan CHOJNACKI                 Nauczyciel Akademicki

 2)   Teresa DRAHEIM                     Pracownik Administracji

 3)   Irena DZIEWAŁTOWSKA        Pracownik Administracji

 4)   Alfons FRĄCKOWIAK             Nauczyciel Akademicki

 5)   Stanisław GRELKA                 Pracownik Obsługi

 6)   Jan HANCZARSKI                  Pracownik Techniczny

 7)   Stefan JASKUŁA                     Pracownik Techniczny

 8)   Elżbieta JASIEWICZ               Nauczyciel Akademicki

 9)   Halina  KAPTUR                     Pracownik Obsługi

10)  Mieczysław KAWALEC           Nauczyciel Akademicki

11)  Krystyna KELAR                      Nauczyciel Akademicki

12)  Krzysztof KUCHARSKI           Pracownik Techniczny

13)  Zdzisław LIS                           Nauczyciel Akademicki

14)  Joanna LASKOWSKA            Pracownik Administracji

15)  Gertruda MUSZYŃSKA          Pracownik Obsługi

16)  Jadwiga NOWACKA               Pracownik Obsługi

17)  Hanna  NOWICKA                  Pracownik Administracji

18)  Irena PACA                             Pracownik Biblioteki

19)  Janina PAŃCZAK                   Nauczyciel Akademicki

20)  Urszula PAWLAK                   Pracownik Techniczny

21)  Zdzisław SAJNA                    Pracownik Techniczny

22)  Marek SIERANT                    Pracownik Obsługi

23)  Maria SZMYT                        Pracownik Obsługi

24)  Krystyna SZULCZYŃSKA     Pracownik Obsługi

25)  Zbigniew ŚWIT                     Nauczyciel Akademicki

26)  Zdzisław TOMCZAK             Pracownik Obsługi

27)  Ewa TYSZLER                     Pracownik Techniczny

28)  Helena WASIELEWSKA       Pracownik Obsługi

29)  Józef WĘGLEWSKI              Pracownik Techniczny