Rada Klubu Seniora kadencja 2016 - 2020

Rada Klubu Seniora kadencja 2016 - 2020

dr inż. Mirosław STROIŃSKI

Prezes

dr inż. Mirosław STROIŃSKI

mgr Lubomira Kraus-Kundo

Wiceprezes

mgr Lubomira KRAUS - KUNDO

 

Klub Seniora

    Klub Seniora Politechniki Poznańskiej za początek swego powstania przyjmuje rok 1972,

w którym to roku przy Związku Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Poznańskiej powołano

Koło Emerytów i Rencistów. Koło to od początku skupiało byłych pracowników niezależnie od

stanowiska jakie piastowali w uczelni.

     Aktualnie działający Klub jest stowarzyszeniem społecznym o charakterze koleżeńskim,

działającym na podstawie statutu uchwalonego przez Konferencję Delegatów Członków.

    Wraz z rozwojem organizacyjnym Klubu jego statut aktualizowano w latach 1993,2000,

2004. Obecna wersja zweryfikowanego i uaktualnionego statutu, uchwalonego w 2012 r.,

obejmuje zmiany, które zaszły po przemianowaniu klubu w 2000 roku na Klub Seniora

Politechniki Poznańskiej.

    Członkiem Klubu Seniora może być każdy pracownik Politechniki, który przeszedł na

emeryturę lub rentę będąc zatrudnionym w Politechnice Poznańskiej.

    W początkowym okresie Koło Emerytów i Rencistów liczyło nieco powyżej 500 osób,

natomiast obecnie liczba członków Klubu Seniora PP przekracza 1100 osób. Statutowy zakres

działalności koordynuje 11 osobowa Rada Klubu Seniora będąca organem wykonawczym,

reprezentowanym przez odpowiednie komisje.

       

  

STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

ZWERYFIKOWANY I UAKTUALNIONY W ROKU 2012

Komisje Klubu

 

1. Socjalno - Bytowa
Przewodnicząca Stefania Budzyńska Stefania Budzyńska
Członkowie mgr Lubomira Kraus-Kundo mgr Lubomira Kraus-Kundo
Maria Zwierzykowska Maria Zwierzykowska
2. Administracyjna
Przewodnicząca mgr Bożena Strąk mgr Bożena Strąk
Członek Ryszard Tyranowski inż. Łucjan Podolski
3. Kulturalno - Turystyczna
Przewodniczący dr inż. Aleksander Gandecki dr inż. Aleksander Gandecki
Członkowie Krystyna Haraj Krystyna Haraj
dr inż. Mirosław STROIŃSKI
4. Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji i Finansów
Irena Cybulska Stefania Budzyńska
Anna Musioł Anna Musioł
5. Samodzielne Stanowisko ds. Promocji
dr inż. Edward Szmaus dr inż. Edward Szmaus

Członkowie Honorowi Rady Klubu Seniora

 

dr Władysława DEMBECKA dr Władysława DEMBECKA
mgr Krystyna KOTARSKA mgr Krystyna KOTARSKA
 inż Łucjan PODOLSKI inż Łucjan PODOLSKI
Joanna NOREK Joanna NOREK
prof.dr hab.inż. Teofil WIŚNIEWSKI prof.dr hab.inż. Teofil WIŚNIEWSKI

 


 

Od momentu powstania samodzielnej organizacji Emerytów Politechniki Poznańskiej funkcję Prezesa  sprawowali:

 

 

 

 

 płk inż. Bolesław TRZECIAK

w latach 1990 - 1993

Bolesław TRZECIAK

doc. dr inż. Irena ŁAWNICZAK

w latach 1993 - 1995

Irena ŁAWNICZAK

 prof. dr hab. inż. Kazimierz TOMKOWIAK

w latach 1995 - 1999

Kazimierz TOMKOWIAK

mgr Lubomira KRAUS-KUNDO

w latach  1999 - 2000

mgr Lubomira Kraus-Kundo

 prof. dr hab. inż. Antoni WOŹNIAK

w latach  2000 - 2003

Antoni WOŹNIAK

mgr Lubomira KRAUS-KUNDO

w latach  2003 - 2004

mgr Lubomira Kraus-Kundo

prof.dr hab.inż. Teofil WIŚNIEWSKI

 

w latach 2004 - 2012

prof.dr hab.inż. Teofil WIŚNIEWSKI

dr inż. Mirosław STROIŃSKI

w latach 2012 -

dr inż. Mirosław STROIŃSKI