Reklama na PP

Reklama na Politechnice Poznańskiej to możliwość bezpośredniego dotarcia do ściśle określonego odbiorcy – głównie studentów, zainteresowanych naukami ścisłymi i nowinkami technologicznymi, nastawionych na rozwój osobisty, ale także korzystających  z przywileju młodości – nieskrępowanej radości i zabawy.  Dzięki temu można przeprowadzić skuteczną kampanię reklamową i wykreować pozytywny wizerunek w oczach młodego odbiorcy. Zapewniamy, że w gronie Reklamodawców znajdują się firmy starannie wyselekcjonowane przez Politechnikę Poznańską, a na Państwa życzenie zapewnimy wyłączność branżową.

Proponujemy następujące możliwości reklamy:

Telewizja Politechniki Poznańskiej 

Telewizja wewnętrzna to system 19 monitorów ulokowanych w najbardziej uczęszczanych miejscach Kampusu Warta Politechniki Poznańskiej – przy salach dydaktycznych, wejściach do budynków, w przejściach i łącznikach itp. Emitowane są tam najważniejsze informacje na temat wydarzeń naukowych, konferencji, imprez kulturalnych i sportowych oraz studenckich, a także materiały promocyjne. Telewizja to szybkie i efektywne narzędzie dotarcia z informacją do studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej. Każdego dnia jej odbiorcami jest około 7,5 tysiąca osób. Wydarzenia specjalne na Uczelni, jak Dni Politechniki, Targi Pracy, Drzwi Otwarte, czy Noc Naukowców znacznie zwiększa tę liczbę. Dowiedz się więcej - info.put.poznan.pl/reklama

Reklama w "Głosie Politechniki"

„Głos Politechniki” to czasopismo pracowników i studentów Politechniki Poznańskiej. 2-miesięcznik porusza tematy ważne dla społeczności akademickiej: materiały z życia Uczelni, sprawozdania z wydarzeń, fotoreportaże, prezentacja osiągnięć naukowych, ciekawe wywiady z naukowcami i partnerami pochodzącymi z biznesu. Magazyn ukazuje się w nakładzie 1500 egzemplarzy i kolportowany jest wśród pracowników i studentów PP. Dowiedz się więcej - http://info.put.poznan.pl/glos

Inne formy reklamy

Umożliwiamy inną formę reklamy na Politechnice – m.in. plakatowanie, ulotki, stojaki reklamowe. Pomożemy zorganizować event dla studentów. Zapraszamy do współorganizowania i współfinansowania imprez popularyzujących naukę. Jesteśmy otwarci na interesujące propozycje ambientowe.

Kontakt: Dział Informacji i Promocji, e-mail: dzial.promocji@put.poznan.pl