Głos Politechniki

„Głos Politechniki” to czasopismo pracowników i studentów Politechniki Poznańskiej.

2-miesięcznik porusza tematy ważne dla społeczności akademickiej: materiały z życia Uczelni, sprawozdania z wydarzeń, fotoreportaże, prezentacja osiągnięć naukowych,  ciekawe wywiady z naukowcami i partnerami pochodzącymi z biznesu. Magazyn ukazuje się w nakładzie 1500 egzemplarzy i kolportowany jest wśród pracowników i studentów PP.