Finansowanie badań

Nakłady Politechniki Poznańskiej na działalność naukowo-badawczą w roku 2016 wyniosły 54,37 mln zł.

Szczegółowe dane dotyczące przychodów z działalności badawczej publikowane są co roku w Sprawozdaniu rocznym Rektora PP