Poczet rektorów

Poczet rektorów Politechniki Poznańskiej

prof. Bolesław Orgelbrand (1945-1955)

prof. Roman Kozak (1955-1962)
prof. zw. dr inż. Zbigniew Jasicki (1962-1969)
prof. dr Wiktor Jankowski (1969-1972 i 1983-1984)
prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz (1972-1981)
prof. zw. dr hab. inż. Edmund Tuliszka (1981-1982)
prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski (1982-1983)
prof. zw. dr inż. Tadeusz Puchałka (1984-1985)
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński (1985-1990)
prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Stefaniak (1990-1993)
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mitkowski (1993-1999)
prof. dr hab. Jerzy Dembczyński (1999-2005)
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol (2005-2012)
prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski (2012-    )