Poczet rektorów

Dyrektor Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn w Poznaniu:

 • inż.Wiktor Maćkowiak (1919-1922)

Dyrektor Państwowej Szkoły Budowy Maszyn:

 • inż.Wiktor Maćkowiak (1922-1930)

Dyrektor Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki:

 • prof.nadzw.inż.dypl. Bolesław Orgelbrand (1930-1936)
 • dr Tadeusz Świeżawski (1936-1938)
 • inż.Stanisław Rejowicz (1938-1939)

Rektor Szkoły Inżynierskiej:

 • prof.nadzw.inż.dypl. Bolesław Orgelbrand (1945-1955)

Rektorzy Politechniki Poznańskiej:

 • prof.zw.dr inż. Roman Kozak (1955-1962)
 • prof. zw. dr inż. Zbigniew Jasicki (1962-1969)
 • prof. dr Wiktor Jankowski (1969-1972 i 1983-1984)
 • prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Wojciechowicz (1972-1981)
 • prof. zw. dr hab. inż. Edmund Tuliszka (1981-1982)
 • prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski (1982-1983)
 • prof. zw. dr inż. Tadeusz Puchałka (1984-1985)
 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Ryżyński (1985-1990)
 • prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Stefaniak (1990-1993)
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mitkowski (1993-1999)
 • prof. dr hab. Jerzy Dembczyński (1999-2005)
 • prof. dr hab. inż. Adam Hamrol (2005-2012)
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski (2012-2020)
 • prof.dr hab.inż. Teofil Jesionowski (2020-        )